تراش فانتزی، یک هنرنمایی در تراش سنگ های قیمتی

تراش فانتزی، یک هنرنمایی در تراش سنگ های قیمتی

در روزگاران قدیم تراش سنگ های قیمتی تنها از سنت ها تبعیت می کرد و در آن سعی می شد با از دست دادن میزان کمتری از سنگ، گوهر به درستی تراش داده شود. بعد ها فردی به نام برن مونستینز روشی جدیدی را در تراش سنگ های قیمتی ابداع کرد که در آن یک تراش مقعر در قسمت پشت گوهر ایجاد می شد. این روش با نام تراش فانتزی شناخته شد. وی به طور…

بیشتر بخوانید