ساعت های قلب باز یا اسکلتون

ساعت های قلب باز یا اسکلتون

ساعت های قلب باز یا اسکلتون،به نوعی از ساعت گفته شده که پشت و یا روی آنها به صورت باز بوده و تمامی اجزای داخلی و نحوه علمکرد آن قابل مشاهده می باشد. این نوع ساعت های معمولا به صورت اتوماتیک بوده بدون نیاز به باتری کار می کنند. ساعت های اتوماتیک به دو روش کوک می شوند .  روش اول: چرخاندن سر کوک در جهت عقربه های ساعت. روش دوم: این نوع ساعت ها…

بیشتر بخوانید