مروارید سیاه و اطلاعاتی در مورد آن

مروارید سیاه و اطلاعاتی در مورد آن

در تالاب های گرم و فیروزه ای رنگ جزیره ای به نام ” پلی نزی ” در کشور فرانسه، یکی از زیبا ترین انواع مروارید در جهان تولید می شود. مروارید های تولید شده در این جزیره به رنگ سیاه می باشند. در این جزیره زیبا مروارید به عنوان اولین محصول صادراتی و دومین منبع درآمد، محسوب می شود. امروزه ۹۰ درصد مروارید های موجود، با دخالت انسان تولید می شوند و از میان حدود…

بیشتر بخوانید