اتاق کهربا در روسیه

اتاق کهربا در روسیه

کهربا در حقیقت نوعی از مواد معدنی بوده که به در آب حل نشده و به راحتی قابل تغییر شکل دادن نیست.  همچنین این ماده در طبقه مواد آلی قرار می گیرد. کهربا از نظر ظاهری به دلیل اکسیداسیون به رنگ قهوه ای و یا عسلی دیده می شود. به طور معمول کهربا ها در اندازه و اشکال مختلف و متنوعی دیده می شوند. در طول تاریخ برخی از ثروتمندان و سیاست مداران جهت خوشگذارانی…

بیشتر بخوانید