استفاده از سنگ های قیمتی در دندان مایاها

استفاده از سنگ های قیمتی در دندان مایاها

در طول تاریخ بسیاری از مردمان شرق و غرب بر این اعتقاد بودند که فلزات و سنگ های قیمتی از خاصیت شفابخش برخوردار هستند، لذا از آنها تنها به عنوان زیور آلات استفاده نمی کردند. تاریخچه استفاده از گوهر های مختلف به اولین تمدن های انسانی باز می گردد. در طول تاریخ دیده شده، برخی از انسان ها به جای استفاده از سنگ های قیمتی به عنوان زیور الات، آنها را در بدن خود قرار…

بیشتر بخوانید