تاج سلطنتی کشور روسیه

تاج سلطنتی کشور روسیه

این تاج باشکوه که Great Imperial Crown نام دارد، به عنوان تاج سلطنتی کشور روسیه شناخته می شود. این تاج زیبا اولین بار در مراسم تاجگذاری کاترین دوم و آخرین بار در مراسم تاجگذاری نیکلای دوم مورد استفاده قرار گرفت. مهارت و استعداد استادکاری به نام Pauzie در این تاج به طور واضح قابل مشاهده است. در این تاج از ۴ هزار و ۹۵۶ الماس، ۳۷ مروارید سفید بزرگ و یک یاقوت به وزن ۳۹۸٫۷۲…

بیشتر بخوانید