تاریخچه ملیله کاری در ایران

تاریخچه ملیله کاری در ایران

در مورد ملیله تعاریف  مختلفی ارائه شده است که به معنی ریشه های تاب داده و پیچیده از زر و سیم است و به علت شباهتی که که از لحاظ مواد سازنده و هم از لحاظ ظرافت به کار رفته در آن با ملیله دوزی دارد به این نام معروف گشته و این نام را از ملیله دوزی به عاریت گرفته است. پس شاید بی ربط نباشد که هنر ملیله سازی مهجور مانده و تعداد…

بیشتر بخوانید