حلقه ازدواج در تمدن های مختلف

حلقه ازدواج در تمدن های مختلف

حلقه ازدواج درجوامع و فرهنگ های مختلف نشان از تعهد دائمی زوج ها به زندگی مشترکشان دارد. آیا تا به حال به فلسفه حلقه ازدواج فکر کرده اید ؟ در اینجا به جایگاه حلقه ازدواج در جوامع مختلف می پردازیم. در انجیل از حلقه به عنوان نماد وفاداری یاد شده است. در دوره ای از یونان که حلقه آهنی تازه به وجود آمده بود، به عنوان تعهد و پایداری ازدواج، از طرف داماد برای عروس…

بیشتر بخوانید