سنگ های قیمتی در کشور افغانستان

سنگ های قیمتی در کشور افغانستان

کشور افغانستان برای مدت زیادی محل استخراج سنگ های قیمتی متنوعی بوده است. این سنگ های قیمتی دارای بازار فروشی مناسبی هستند لذا در برخی از مواقع سنگ های قیمتی این کشورها قیمتی بیش از سنگ های مشابه در نقاط دیگر جهان خرید و فروش می شوند. تنوع زیادی از سنگ های قیمتی مختلف در این کشور دیده شده که معادن و رسوبات به دست می آیند. لاجورد افغانی (Afghan lazuli) در حقیقت بیشتر معادن…

بیشتر بخوانید