گنجینه تیپو سلطان

گنجینه تیپو سلطان

در زمان فرمانروایی ادوارد کلیوز در منطقه مادراس واقع در کشور هند، چندین نمونه بسیار ارزشمند از گنجینه تیپو سلطان دیده شد. این گنجینه بعد از سرنگونی وی در سال ۱۷۹۹ ،توسط سربازانش به غارت رفته و با قیمت بسیار گزاف به حراج گذاشته شده بود. لازم به ذکر است در این غارت حتی تخت پادشاهی وی نیز در امان نبوده و بارها دیده شده قسمت های مختلف این تخت در حراج های مختلف به…

بیشتر بخوانید