مروارید بزرگ میلو در سنجاق سینه گرن داما

مروارید بزرگ میلو در سنجاق سینه گرن داما

مروارید های میلو در دهه ۱۹۹۰ پس از شروع موج عمومی، مجددا در بازار ظهور پیدا کرد. این نوع مروارید های بسیار کمیاب بوده و بنا بر دست نوشته های مردم کهن، از نوعی حلزون دریایی، در آسیای شرقی شکل گرفته اند. اغلب این نوع مروارید ها در داخل صدف ایجاد نشده و به رنگ های نارنجی، زرد، خاکستری و قهوه ای دیده شده اند. بعد از کشف یکی از مروارید های جهان که یک…

بیشتر بخوانید