همه چیز درباره خرمهره

همه چیز درباره خرمهره

خرمهره چیست و خواص واقعی آن کدام است؟ داستان ها و افسانه های مختلفی درباره خرمهره وجود دارد. برخی آن را شادی آور تلقی می کنند، برخی خرمهره را باعث ایجاد مهر و محبت دانسته، برخی آن را محافظ در برابر امواج منفی و… اما در حقیقت خرمهره چیست و چه خواصی دارد؟ نگین خرمهره ، سنگ نیست! خرمهره، خون لخته شده در گردن الاغ است که پس از گذشت مدت زمانی نسبتا طولانی، خشک…

بیشتر بخوانید