تاچومتر در ساعت های مچی به چه معناست؟

تاچومتر در ساعت های مچی به چه معناست؟

تاچومتر (Tachometer)به معنی سرعت سنج بوده و شرح آن به صورت زیر است: تاچومتر شامل یک سری اعداد بوده که بر روی قاب ساعت مچی حک شده اند. این اعداد از ۴۰۰ آغاز شده و به عدد ۶۰ ختم می شود. لازم به ذکر است عدد ۴۰۰ در کنار عدد ۲ صفحه نمایش و عدد ۶۰ در کنار عدد ۱۲ قرار گرفته است. این سیستم به منظور اندازه گیری سرعت در یک محدوده یک کیلومتری…

بیشتر بخوانید