سندلوس

سندلوس

سندلوس سنگ نیست ! سندلوس از صمغ نوعی درخت به وجود می آید و قدیمی ترین نوع آن مربوط به کشور آلمان می باشد. البته سندلوس نوع آلمانی تقریبا نزدیک چهل سال است که تولید نمی شود و مشابه سندلوس آلمان را ترکیه به نام سندلوس ترکیه به بازار عرضه کرده است که البته کیفیت آن با کیفیت نوع آلمانی بسیار متفاوت می باشد. در حال حاضر ، سندلوس آلمان به شکل شمش به مشهد…

بیشتر بخوانید