طلا خوراکی خاصیت غذایی ندارد

طلا خوراکی خاصیت غذایی ندارد

 از زمان های گذشته برخی از افراد همواره در تلاش بوده اند، از جنبه های مختلف نسبت با سایر افرداد جامعه متمایز باشند. این تمایز حتی از لحاظ نوع خوراکی نیز در آنها به چشم می خورد، چرا که آنها به دنبال نوعی خوراکی نادر، زیبا و منحصربفرد بودند تا جایی برخی از آنها طلا را در منوی غذایی خود جای داده اند. البته نظریه طلا ی خوراکی اولین بار توسط مصریان باستان بیان شده…

بیشتر بخوانید