روش های سنتی و علمی بررسی عیار های مختلف طلا

روش های سنتی و علمی بررسی عیار های مختلف طلا

در ادامه روش هایی که از گذشته تا به امروز برای تععین عیار های مختلف طلا مورد استفاده قرار می گرفته را به اختصار معرفی خواهیم کرد. ۱ – روش سنتی در روش سنتی تکه ای از فلز طلا را بر روی سنگ کوارتز و یا سنگ محک (نوعی سنگ سیلیسی که در برابر خوردگی اسید مقاوم است) می کشند. عیارهای پایین تر از ۱۴ توسط اسید نیتریک با غلظت های متفاوت و عیارهای بیشتر…

بیشتر بخوانید