جواهربازار، دوستدار محیط زیست

جواهربازار، دوستدار محیط زیست

طبیعت و محیط زیست ایران را برای فرزندان خود حفظ کنیم. فهمیدن راه های آسیب به محیط زیست و جلوگیری از آن ها از وظایف هر فردی می باشد. ایران کشوری در حال توسعه است. اما توسعه ای که با از بین رفتن محیط زیست بدست آید، زیاد دوام نخواهد داشت. حفاظت از محیط زیست، علاوه بر جلوگیری از بین رفتن آن، برای انسان ها صلح به ارمغان خواهد آورد. طبق آخرین آمار برای تولید…

بیشتر بخوانید