تاریخچه علم سنگ شناسی، قبل از میلاد تا به امروز

تاریخچه علم سنگ شناسی، قبل از میلاد تا به امروز

در ادامه تاریخچه ای از علم سنگ شناسی در دوران پس از میلاد مسیح را بررسی خواهیم کرد. این بررسی های نشان دهنده قدمت و اهمیت بسیار این علم، از گذشته تا به امروز می باشد. یک دانشمند یونانی در بین سال های ۴۳۵ الی ۴۹۵ میلادی، کوه آتشفشانی به نام “آتنا” را مورد بررسی قرار داد و متوجه وجود گدازه های زیر زمینی شد. او همچنین علت وجود آب های گرم زیر زمینی را…

بیشتر بخوانید