عیار طلا چیست؟( Carat gold )

عیار طلا چیست؟( Carat gold )

عیار طلا عبارت است از میران خلوص یک ماده در وزن معین. عیار به معنی میزان خلوص یک ماده در وزن معینی می باشد. برای مثال در صورتی که از ۱۰۰۰ قسمت تشکیل دهنده یک آلیاژ، مقدار ۵۰۰ قسمت ان را نوعی فلز مشخص تسکیل داده باشد، عیار آن فلز در آلیاژ را ۵۰۰ بیان می کنند. بر اساس استاندارد جهانی عیار ۲۴ خالص ترین نوع طلا می باشد. بنابراین در صورتی که طلای ۲۴…

بیشتر بخوانید

روش های سنتی و علمی بررسی عیار های مختلف طلا

روش های سنتی و علمی بررسی عیار های مختلف طلا

در ادامه روش هایی که از گذشته تا به امروز برای تععین عیار های مختلف طلا مورد استفاده قرار می گرفته را به اختصار معرفی خواهیم کرد. ۱ – روش سنتی در روش سنتی تکه ای از فلز طلا را بر روی سنگ کوارتز و یا سنگ محک (نوعی سنگ سیلیسی که در برابر خوردگی اسید مقاوم است) می کشند. عیارهای پایین تر از ۱۴ توسط اسید نیتریک با غلظت های متفاوت و عیارهای بیشتر…

بیشتر بخوانید