بررسی قدمت الماس ها

بررسی قدمت الماس ها

بنا بر عقیده بسیاری از جواهر شناسان و جواهر فروشان، وجود اندکی از ناخالصی در سنگ های الماس موجب افت و کاهش قیمت و این گوهر می شود. اما در نظر زمین شناسان هر چه ناخالصی موجود در الماس بیشتر باشد، آن سنگ ارزش مطالعه بیشتری را خواهد داشت چرا که با مطالعه این ناخالصی ها می توان به قدمت، سنگ میزبان، و شرایط شکل گیری این الماس پی برد. به طور عمده ناخالصی های…

بیشتر بخوانید