لعل

لعل

لعل سنگی درخشان است و به رنگ های مختلفی از جمله زرد، بنفش، سبز و قرمز یافت می شود. هرچه رنگ لعل قرمز به سمت صورتی، کمرنگ شود ارزش آن نیز کمتر می شود. لعل آبی سیر به نام آبی کبالت معروف می باشد. لعل اصل شفاف می باشد و فاقد ترک است. به گفته ابوریحان بیرونی اگر لعل را کم کم حرارت دهید و به تدریج سرد کنید تغییری در رنگ آن حاصل نمی…

بیشتر بخوانید