طلا و موارد استفاده آن در علم پزشکی (لیزر درمانی)

طلا و موارد استفاده آن در علم پزشکی (لیزر درمانی)

فلز علاوه بر استفاده های تجاری و زینتی در بحث پزشکی نیز دارای مصارف گوناگونی می باشد. یکی از مصارف طلا در علم پزشکی استفاده از این فلز در لیزر درمانی است که این روش به عنوان یکی از روش های امید بخش علم پزشکی شناخته شده است. از طلا برای تمرکز اشعه لیزر، در لیزر های یونی استفاده می شود. با استفاده از طلا می توان نور لیزری با دانسیته و طول موج بالا…

بیشتر بخوانید