رمضان، ماه میهمانی خدا، ماه برکت و فرصتی برای شروعی دوباره

رمضان، ماه میهمانی خدا، ماه برکت و فرصتی برای شروعی دوباره

یازده ماه سال به تلاش های موسوم برای پیشبرد اهداف زندگی دنیوی گذشت و فرصت آن رسید که با چشمانی باز و تمرکزی بیشتر به خودسازی و ارتقای سطح معنوی خود بپردازیم. فرصتی یک ماهه برای بهره وری هرچه بیشتر از هدایا و برکات سفره میهمانی خدا. به میزبانی دوست داشتنی ترین دوست ها. نزدیک تر از رگ گردن و مهربان تر از پدرو مادر. فرارسیدن رمضان، ماه خلوص دلها و رونق جان ها را…

بیشتر بخوانید