مسابقه طراحی جواهرات سال ۲۰۱۵ در دبی

مسابقه طراحی جواهرات سال ۲۰۱۵ در دبی

هفتمین مسابقات طراحی جواهرات (jewellery Design Awards 2015) در سال ۲۰۱۵ و در نمایشگاه بین المللی (Dubai International Jewellery Week (DIJW برگزار می شود.   هدف از برگزاری این نمایشگاه کشف استعداد های برتر و همچنین جستجو بهترین طراحان، در این صنعت بوده است. مسابقات jewellery Design Awards در حال حاضر به یکی از معتبرترین و مهمترین ماسبقات طراحی جواهرات در خاورمیانه تبدیل شده است. این گونه مسابقات فرصت مناسبی جهت به نمایش گذاشتند دستاوردهای…

بیشتر بخوانید