بارش بارانی از الماس در دو سیاره مشتری و کیوان

بارش بارانی از الماس در دو سیاره مشتری و کیوان

بر اساس تحقیقات ستاره شناسان  شرایط جوی و اقلیمی در مشتری و کیوان به گونه‌ای است که احتمال باران الماس در این دو سیاره وجود دارد. لذا ممکن است در این دو سیاره اقیانوسی از الماس موجود باشد. دانشمندان بر این باورند که بروز طوفان های شدید و رعد و برق سبب ایجاد ذرات کربن می شود. این کربن ها با پایین آمدن از جو، بر اثر فشار زیاد به گرافیت تبدیل می گردند. ذرات…

بیشتر بخوانید