الماس و کاربرد آن در صنعت

الماس و کاربرد آن در صنعت

سنگ الماس تنها سنگ قیمتی، ساخته شده با یک عنصر می باشد. سایر سنگ های قیمتی از چندین عنصر ساخته شده اند به طور مثال سنگ زمرد از عناصر اکسیژن , آلومینیوم, سیلیسیوم و بریلیوم و سنگ یاقوت از آلومینیوم و اکسیژن ساخته شده است. الماس تنها با استفاده از کربن خالص ساخته شده است و فرمول شیمیایی این سنگ (C) می باشد. در بررسی و مطالعه الماس ها از دو فاکتور بسیار مهم استفاده…

بیشتر بخوانید