توپاز ( Topaz ) و کاربرد و ویژگی ها آن

توپاز ( Topaz ) و کاربرد و ویژگی ها آن

نام این کانی ( توپاز ) از جزیره ای واقع در دریای سرخ به نام ” Topazion ” گرفته شده است. توپاز در حقیقت نوعی کانی سیلیکات می باشد که در دسته نزوسیلیکات ها جای می گیرد چگالی این سنگ بین ۳/۴ الی ۳/۶ است. کانی توپاز دارای ترکیب شیمیایی ثابت می باشد و بلور های آن عموما به صورت منشور دیده می شود. اکثر توپاز ها به دلیل دارا بودن مقادیری از آلومینیوم محلول…

بیشتر بخوانید