برش Old Mine Cut در سنگ های قیمتی

برش Old Mine Cut در سنگ های قیمتی

نحوه تراش Old Mine Cut در سنگ های قیمتی، توسط یک معدن چی پیر و در اواخر قرن هفدهم میلادی ابداع شد. لازم به ذکر است روش تراش round brilliant در حقیقت رو تکامل یافته ای از Old Mine Cut می باشد اگر چه این دو روش از نظر ظاهری تفاوت بسیاری با هم دارند. برش Old Mine Cut به شمای هندسی مربع نزدیک بوده و round brilliant بر روی شکل هندسی دایره بنیان گذاری…

بیشتر بخوانید