بزرگ ترین معادن زمرد کلمبیا و بریل یوتا

بزرگ ترین معادن زمرد کلمبیا و بریل یوتا

معدن کوسکوئز یکی از عظیم ترین معادن زمرد در کلمبیا منطقه موزو واقع در یویاکا کشور کلمبیا یکی از غنی ترین مناطق زمرد در جهان محسوب می شود. معادن شناخته شده بسیاری همچون معدن کوسکوئز و معدن موزو در این منطقه قرار است. معدن موزو را می توان با جرات به عنوان شناخته شده ترین معادن استخراج زمرد های مرغوب معرفی کرد. اما معدن کوسکوئز نیز به سرعت در حال تبدیل شدن به بزرگترین معدن…

بیشتر بخوانید