قیراط – واحد سنجش سنگ های قیمتی و معرفی آن

قیراط – واحد سنجش سنگ های قیمتی و معرفی آن

 قیراط یک واحد اندازه گیری جرم می باشد که برای سنگهای قیمتی و مروارید مورد استفاده قرار می گیرد. هم اکنون این واحد بیشتر برای اندازه گیری الماس و سایر سنگ های قیمتی کاربرد دارد. یک قیراط معادل ۲۰۰ میلی گرم، ۰٫۲ گرم، ۰٫۰۰۷۰۵۵ انس، یک پنجم گرم و یک بیست و یکم مثقال می باشد.  از لحاظ دستوری واژه قیراط ، عربی شده عبارت یونانی ” Keration ” می باشد که و عقیده اهل…

بیشتر بخوانید