مروارید باروک ( Baroque pearls )

مروارید باروک ( Baroque pearls )

به مروارید هایی با شکل نا منظم و غیر کروی اصطلاحا مروارید باروک گفته می شود. این نوع از مروارید ها دارای انحرافاتی ناصاف و جزئی می باشند که اغلب به شکل تخم مرغی به چشم می خوردند. مروارید های باروک اغلب دربین مروارید های آب شیرین دیده می شود اگرچه مرواریدهای آب شور نیز می تواند به شکل باروک باشند. از بین اشکال مختلف این گونه مرواریدها، نوع اشکی شکل آن، از محبوبیت بیشتری…

بیشتر بخوانید