تاریخچه مدل های مختلف برش الماس

تاریخچه مدل های مختلف برش الماس

 از دوران پیدایش بازار الماس تاکنون همواره دو عبارت شکل هندسی (Shape) و سبک (Style) بصورت اشتباه مورد استفاده قرار می گیرند.   این دو واژه از نظر کارشناسان دارای تفاوت های فاحشی نسبت به یکدیگر می باشند. Cutting Shap یا شکل برش، به شکل هندسی الماس اشاره دارد در حالی که منظور از Cutting Style یا سبک برش نحوه قرار گیری صفحات نسبت به هم است. یکی از متداول ترین انواع برش، برش برلیان…

بیشتر بخوانید