انواع نمونه های شبه الماس و تفاوت آن با الماس های طبیعی

انواع نمونه های شبه الماس و تفاوت آن با الماس های طبیعی

همان طور که می دانید الماس یکی از سخت ترین گوهر های شناخته شده می باشد. شبه الماس های به هیچ وجه از لحاظ ترکیب شیمیایی و فیزیکی مشابه الماس ها نبوده اگر چه به لحاظ ظاهری  بسیار مشابه الماس ها به نظر می آیند. همچنین الماس ها از جلا بهتری نسبت به شبه الماس ها برخودار می باشند. در صورتی که دو سنگ الماس و شبه الماس با برش و اندازه مشابه در دست…

بیشتر بخوانید