جدیدترین محصولات

هبهاب

rateraterateraterate

سنگ هبهاب یا سنگ عشق و محبت

در برخی منابع تاریخی از اسطوره‌های اعراب و همچنین کشورهایی نظیر مراکش ، آمده است که اگر فردی سنگ هبهاب را به همراه خود داشته باشد ، باعث جذب احساسات و قلب جنس مخالف خودش (مرد یا زن) می شود. به همین دلیل در برخی منابع ، سنگ هبهاب را به عنوان سنگ مهر و محبت معرفی می کنند.تا حدی که گفته شده استفاده از سنگ هبهات می تواند به جلب توجه جنس مخالف ، عشق ورزی و حتی ازدواج منجر شود.این سنگ کم‌یاب بوده و بیشتر در مغرب و کشورهای آفریقایی یافت می شود. در بین ساکنین حاشیه خلیج فارس بسیار محبوب بوده و گفته شده که ویژگی‌های این سنگ ، سالها به مانند یک راز در بین آنها باقی مانده بود.در برخی کتب قدیمی اعراب ، به خواص سنگ هبهاب اشاره شده و ویژگی‌های آن را بسیار معتبر می دانند. در برخی نوشته‌ها آمده است که اگر ویژگی‌های سنگ هبهاب را می دانستید ، آن را هرگز از خود دور نمی کردید!سنگ هبهاب اغلب بصورت راف و خام بوده و بعضا بصورت نگین های تراش خورده برای [...]
سبد خریدثبت سفارشE