جدیدترین محصولات
  1. جواهربازار
  2. کتابخانه
  3. بایگانی

جواهرات سلطنتی ایران در طول تاریخ قسمت دوم

بازدید : 4٫513
rateraterateraterate
تاریخ بروزرسانی :


جواهرات بسیاری توسط نادرشاه به خزانه کشور برگشت داده شد.

جواهرات سلطنتی ایران در طول تاریخ قسمت دومدر قسمت قبل، درمورد کلکسیون فوق العاده با ارزش زیورآلات و جواهرات دربار صفویه صحبت کردیم.
در سال 1722، حاکم جوان و بلند پرواز افغانی قندهار، ارتشی از 20 هزار تشکیل داد و به ایران حمله کرده و اصفهان پایتخت وقت را 6 ماه محاصره و در نهایت فتح کرد. شاه سلطان حسین نیز دستگیر و اعدام شد. ارتش افغانستان شهر را غارت و مجموعه گسترده از جواهرات متعلق به خزانه صفوی را غارت کردند. این شاه افغانی در سال 1725 درگذشت و شاه اشرف که موفق شد پیشروی روسیه در ایران از شمال و یورش ترکیه از غرب را متوقف کند، جایگزین او شد.
در سال 1729 نادر قلی بیگ، رهبر پیروان 5000 نفری از جانب طهامسب دوم شد که به دنبال پس گیری تاج و تخت پدرش بود. او در دامغان اشرف را شکست داد و افغان‌ها را از ایران بیرون کرد و توانست برخی از جواهرات دزدیده شده خزانه صفوی را باز پس گیرد.loadingImage...
نادر بعد از آن که تمام نیروهای خارجی را بیرون کرد و اتحاد کل کشور را به وجود آورد توجه خود را به سمت گسترش پادشاهی ایران از طریق فتح سرزمین‌های خارجی منحرف کرد. در آن زمان خود را پادشاه ایران با نام نادر شاه منصوب کرد و آذربایجان، عراق، حوزه خزر از امپراطوری روسیه، عمان، بحرین، و حوزه افغان از ولایت هرات را پیشاپیش فتح کرد. پس از آن توجهش به سمت سایر قسمت‌های افغانستان و شبه قاره هند منحرف شد. انگیزه او از لشکرکشی به هند به خاطر نیاز پول برای دوام پادشاهی بود.
غنائم او پس از گرفتن پایتخت مغول از دهلی و آگرا شامل چندین تخت جواهرنشان و صندوق‌های بزرگ پر از الماس، زمرد ، یاقوت کبود و یاقوت سرخ بودند. در میان الماس‌های معروف موجود در غنائم، کوه نور، دریای نور، نور العین ، آگرا، اورلوف ، شاه، شاه جهان، و الماس‌های تاجی ماه وجود داشتند.
حمله نادرشاه به دهلی و آگرا به دلیل امتناع امپراطور وقت مغول برای بازگرداندن جواهرات غارت برده از خزانه صفوی بود. نادرشاه پس از بازگشت از لشکرکشی موفق خود به هند، برخی از جواهرات را به قلمروهای پادشاهی همسایه، که شامل سلطان محمود امپراطور عثمانی، ملکه الیزابت از روسیه و ابوالفیض خان، حاکم بخارا در ازبکستان پیشکش کرد. همچنین برخی از جواهرات را به آستان مقدس امام رضا اهدا کرد و مقداری را نیز بین سربازان خود توزیع کرد.
بعد از ترور نادر شاه توسط سربازان خود در سال 1747، خزانه ایران توسط فرماندهان ارتش که به او نزدیک بودند، غارت شد. این موضوع شامل فرمانده محافظ افغان او، یعنی احمد خان عبدعلی هم بود که چندین قطعه ارزشمند جواهرات از جمله الماس معروف کوه نور را با خود برد. سایر افرادی که دست خود را بر حداقل بخشی از جواهرات گذاشتند شامل : شاهرخ، نوه نابینای خود نادر شاه، رئیس قاجار یعنی محمد حسن خان قاجار ، و محمد کریم خان زند بودند. محمد خان قاجار که در نهایت کل کشور را دوباره متحد کرد، برای جمع آوری مجدد گنجینه‌های خزانه افشاریه رنج‌های بسیاری را متحمل شد و برادرزاده و جانشینش فتحعلی شاه به حفظ و گسترش این مجموعه در خزانه سلطنتی ادامه داد.
loadingImage...
کلمات کلیدی :