جدیدترین محصولات
 1. جواهربازار
 2. کتابخانه
 3. گالری تصاویر

گالری تصویر انگشتر سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

بازدید : 7٫189
rateraterateraterate
تاریخ بروزرسانی :

کلکسیون انگشترهای حاج قاسم سلیمانی را در این بخش مشاهده کنید.انگشتر حاج قاسم سلیمانی از سادگی و زیبایی خاصی برخوردار است. حاج قاسم سلیمانی در جلسات و مراسم مختلف ، از انگشترهای متنوعی استفاده می‌کردند. تصاویر بهترین انگشترهای سردار دلها را در این بخش جمع‌آوری کرده و به نمایش گذاشته‌ایم.

حاج قاسم سلیمانی در حال فکر کردن با انگشتر عقیق قرمز و حکاکی الملک لله
 • حاج قاسم سلیمانی در حال سخنرانی به همراه انگشتر عقیق سرخ در دست چپ ایشان

  حاج قاسم سلیمانی در هنگام سخنرانی در حالیکه انگشتر عقیق سرخ را در دست چپ خود قرار داده بودند.

 • انگشتر نقره در دستان مبارک حاج قاسم سلیمانی با لباس رسمی و چفیه مشکی

  حاج قاسم سلیمانی در مراسم بازدید با لباس رسمی ، با انگشتر عقیق قرمز در دست چپ و انگشتر نقره در دست راست ایشان

 • انگشتر هفت جلاله سردار قاسم سلیمانی در مراسم مذهبی رسمی

  سردار قاسم سلیمانی در مراسم رسمی مذهبی در حالیکه انگشتر نقره با حکاکی هفت جلاله در دست چپ ایشان مشاهده می‌شود.

 • انگشتر نقره حدید صینی طرح حاج قاسم سلیمانی زنانه

  خرید و قیمت انگشتر نقره حدید صینی طرح حاج قاسم سلیمانی زنانهخرید

 • اشک‌های پنهانی حاج قاسم در حالیکه انگشتر فیروزه و انگشتر عقیق حاج قاسم سلیمانی در دست ایشان بود

  خلوص نیت و اشک‌های پنهان سردار دلها و انگشتر فیروزه و انگشتر عقیق حاج قاسم سلیمانی که در دستان مبارک ایشان قرار داشت.

 • انگشتر عقیق قرمز حاج قاسم سلیمانی در مراسم رسمی و با کت شلوار مشکی

  حاج قاسم سلیمانی در مراسم مذهبی درحالیکه سیاه پوش هستند و انگشتر عقیق قرمز در دست راست ایشان قرار دارد.

 • دیدار رهبر کبیر انقلاب با سردار قاسم سلیمانی در حالیکه انگشتر عقیق سردار قاسم سلیمانی در دست راست ایشان دیده می‌شود

  انگشتر عقیق قرمز قاسم سلیمانی در دست راست ایشان درحالیکه با مهربانی دست مبارک رهبر انقلاب را در دست گرفته‌اند.

 • نگین حدید صینی طرح حاج قاسم سلیمانی

  خرید و قیمت نگین حدید صینی طرح حاج قاسم سلیمانیخرید

 • تصویری ناب از سردار قاسم سلیمانی در حال ذکر گفتن و انگشتر عقیق سرخ سردار قاسم سلیمانی در دست راست ایشان

  سردار قاسم سلیمانی در هنگام ذکر گفتن در حالیکه تسبیح مشکی و انگشتر عقیق سرخ سردار قاسم سلیمانی در دست چپ ایشان دیده می‌شود.

 • انگشتر عقیق سردار دلها در مراسم نماز جمعه

  تصویری جذاب از سردار دلها در مراسم نماز جمعه ، تسبیح مشکی و انگشتر عقیق سردار دلها در دست ایشان در حالیکه عمیقا به فکر فرو رفته‌اند.

 • نمایی خاص از حاج قاسم با انگشتر عقیق الملک لله حاج قاسم سلیمانی در دست ایشان

  تصویری خاص از حاج قاسم سلیمانی در حال فکر کردن با انگشتر عقیق الملک لله حاج قاسم سلیمانی در دست مبارک ایشان

 • انگشتر نقره عقیق قرمز طرح حاج قاسم سلیمانی خوشرنگ مردانه

  خرید و قیمت انگشتر نقره عقیق قرمز طرح حاج قاسم سلیمانی خوشرنگ مردانهخرید

 • انگشتر عقیق قرمز حاج قاسم سلیمانی و تسبیح خاک تربت در دست چپ ایشان

  گریه‌های خالصانه حاج قاسم در مراسم مذهبی در حالیکه تسبیح خاک تربت و انگشتر عقیق قرمز حاج قاسم سلیمانی در دست چپ ایشان قرار داشت.

 • انگشتر عقیق الله حاج قاسم سلیمانی در حال سجده در مسجد

  حاج قاسم سلیمانی در حال سجده در مسجد در حالیکه انگشتر عقیق سرخ با حکاکی الله در دست راست ایشان دیده می‌شود.

 • انگشتر عقیق قرمز سردار قاسم سلیمانی در حالیکه لباس سیاه پوشیده‌اند.

  انگشتر عقیق قرمز سردار قاسم سلیمانی در دست چپ ایشان و در حالیکه سیاه پوشیده‌اند.

 • نگین حدید صینی طرح حاج قاسم سلیمانی

  خرید و قیمت نگین حدید صینی طرح حاج قاسم سلیمانیخرید

 • نماز خواندن و انگشتر عقیق سرخ سردار قاسم سلیمانی در هنگام دعای دست

  حاج قاسم سلیمانی در هنگام نماز خواندن در مسجد، انگشتر عقیق سرخ سردار قاسم سلیمانی در دست ایشان دیده می‌شود.

 • دیدار در مراسم رسمی و انگشتر در نجف و انگشتر عقیق شهید حاج قاسم سلیمانی در دست راست ایشان

  در مراسم رسمی و دیدارهای مختلف، انگشتر در نجف و انگشتر عقیق شهید حاج قاسم سلیمانی در دست راست ایشان قرار داشت.

 • انگشتر عقیق درشت حاج قاسم سلیمانی در دست راست و تسبیح تربت در دست دیگر ایشان

  حاج قاسم در مراسم رسمی و دیدارها ، معمولا از انگشتر عقیق درشت حاج قاسم سلیمانی استفاده می‌کردند و در این تصویر یک تسبیح خاک تربت نیز در دست راست ایشان قرار دارد.

 • نگین حدید صینی طرح حاج قاسم سلیمانی

  خرید و قیمت نگین حدید صینی طرح حاج قاسم سلیمانیخرید

 • تصویری ناب از جوانی سردار سلیمانی در دیدار با رهبر انقلاب حالیکه انگشتر عقیق سرخ و انگشتر فیروزه سردار قاسم سلیمانی در دست ایشان دیده می‌شود.

  تصویری جذاب از دیدار سردار سلیمانی با رهبر انقلاب در جوانی ایشان در حالیکه انگشتر عقیق سرخ و انگشتر فیروزه سردار قاسم سلیمانی در دست ایشان است.

 • دعای دست نماز و انگشتر عقیق کبود حاج قاسم سلیمانی در دست راست ایشان

  تصویری از دعای دست نماز و خلوص حاج قاسم در حالیکه انگشتر عقیق کبود حاج قاسم سلیمانی در دست راست ایشان قرار داشت.

 • حاج قاسم سلیمانی در حال نماز خواندن و انگشتر عقیق قاسم سلیمانی در دست ایشان

  سردار قاسم سلیمانی در هنگام نماز خواندن، انگشتر عقیق حاج قاسم سلیمانی را در دست راست ایشان مشاهده می‌کنید.

 • انگشتر نقره حدید صینی طرح حاج قاسم سلیمانی مردانه

  خرید و قیمت انگشتر نقره حدید صینی طرح حاج قاسم سلیمانی مردانهخرید

 • مراسم مذهبی و اشک‌های سردار سلیمانی در حالیکه انگشتر سبز سردار قاسم سلیمانی در دست ایشان قرار داشت

  تصویری خاص از اشک‌های حاج قاسم در مراسم مذهبی و انگشتر سبز سردار قاسم سلیمانی که در دست راست ایشان دیده می‌شود.

 • دیدار صمیمانه رهبر انقلاب با سردار سلیمانی به همراه انگشتر سبز سردار سلیمانی در دست راست ایشان

  در دیدار صمیمانه رهبر انقلاب با سردار سلیمانی، انگشتر سبز سردار سلیمانی در دست راست ایشان دیده می‌شود.

 • انگشترهای شهید قاسم سلیمانی که در دستان ایشان قرار داشت در مراسم مذهبی رسمی

  نگاه ساده و خالصانه حاج قاسم در مراسم مذهبی در حالیکه انگشترهای شهید قاسم سلیمانی و تسبیح خاک تربت در دست ایشان قرار داشت.

 • نگین حدید صینی طرح حاج قاسم سلیمانی

  خرید و قیمت نگین حدید صینی طرح حاج قاسم سلیمانیخرید

 • شهید حاج قاسم سلیمانی در مراسم رسمی به همراه انگشتر عقیق سرخ شهید قاسم سلیمانی در دست راست ایشان

  شهید حاج قاسم سلیمانی در مراسم مراسم رسمی در حایکه انگشتر عقیق سرخ شهید قاسم سلیمانی در دست ایشان قرار داشت.


یکی از معروف‌ترین انگشترهای سردار دلها انگشتر عقیق قرمز طرح سردار سلیمانی است که در بین دوستداران و حامیان ایشان طرفدار زیادی دارد.
سردار سلیمانی به حق از افتخارات ایران زمین بوده و یاد و نامش همیشه زنده است.
کلمات کلیدی :
  آواتار
  معصومه ماهانی (تهران / تهران)
  1402/12/9
  حتما باید یکی از این نگین ها واسه خودم بگیرم و همیشه همرام باشه
  آواتار
  پژمان مکرمیان (تهران / تهران)
  1402/12/7
  روحیات سردار سلیمانی باید الگوی اقتدار و معنویت برای همه مسولین باشه