انگشتر نقره یاقوت آفریقایی و زمرد آفریقایی و عقیق یمنی فاخر خاص مردانه دست ساز کد 12422